msa

Processing of personal data


1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Opuchlik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M SQUARED AUTOMATION Mateusz Opuchlik z siedzibą przy ul. Towarowa 14, 41-103 Siemianowice Śląskie , nr NIP: 6292427090 (dalej jako: „Administrator”), dostępny pod adresem e-mail: biuro@msautomation.pl

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO),


3.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, z którym Administrator współpracuje, w szczególności dostawcy usług IT i kancelaria prawna,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,
 

4.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu,

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu,

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku braku ich podania możemy nie mieć możliwości odpowiedzi na przesłaną wiadomość,

 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą̨ podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

 

General terms and conditions of sale and purchase

Processing of personal data

© Copyright 2024 M Squared Automation. Wszystkie prawa zastrzeżone

VISIT US

 

ul. Towarowa 14

41 - 103 Siemianowice Śląskie

Poland

 

msa icon

CONTACT US

biuro@msautomation.pl

OPENING HOURS

 

Monday - Friday

8:00 - 16.00